Värktabletter och leverskador

Ingen kan väl ha undgått nyheterna om värktabletterna, då främst Alvedon och Panodil som innehåller paracetamol, vilket kraftigt belastar levern. Vi har i SvD kunnat läsa om tonårstjejers självmordsförsök genom värktabletter, för- och nackdelar med Apotekets avreglering samt leverskador av maxdosen av paracetamol bara efter 6 dagar. Kombinationen av extrem lättillgänglighet (vid kassorna på ICA och Coop) och aggressiv marknadsföring ökar ju verkligen risken för att människor, framförallt ungdomar, får i sig alldeles för stora doser av värktabletter. Detta förvärras också (tror jag) av vi sällan vill ta reda på varifrån smärtan kommer, utan att vi bara vill bli kvitt den. Det jag vill fokusera på i denna blogg är leverskadorna till följd av paracetamol. Ni kan läsa mer om själva debatten här: svd.se

Varningsklockor för levern efter blott 7 dagar
Journalisten Henrik Ellert tog tillsammans med några kollegor i SvDs försök 2 Alvedon à 500 mg var sjätte timme, d.v.s. maxdosen som anses ofarlig. Vad blev resultatet? Den 7e dagen fick Henrik höjda levervärden enligt ”Alat” som är ett mått på leverskador. Då bröt Henrik på läkares inrådan, försöket. En annan studie som Henrik tagit del av berättade att var tredje person som äter paracetamol får leverskador. Bipacksedeln på Alvedon säger ju att en på 1000 personer kan få leverskador. Några fakta:
– paracetamol står för majoriteten av de akuta leverskadorna i USA ( – läs mer på Wikipedia )
– Akut leverskada definieras som att 80-90 % av levercellerna inte kan fungera normalt under en period av 8-28 dagar.

Vad kan man göra själv för att stödja levern?

Det finns flera saker du kan göra för att motverka förgiftning eller om du vet med dig att du ätit eller äter mycket värktabletter med paracetamol. Främst bör man uppsöka läkare. Viktiga åtgärder:
– Aktivt kol kan användas vid akut situation då det minskar absorptionen av paracetamol. (detta skall bara göras på inrådan av läkare)
– Acetylcysteine kan tas (läs mer på Wikipedia) görs på inrådan av läkare
Mariatistel är en välkänd ört som vi gärna vill rekommendera. Det finns en mängd kliniska studier gjorda om mariatistel och silymarin som är det aktiva ämnet i mariatistel. En tvåårig klinisk studie visade att behandling med silymarin minskade dödligheten hos patienter med svåra leverskador. Hälften av patienterna fick behandling med silymarin tre gånger dagligen och andra halvan fick placebo – sockerpiller. Efter två år var andelen överlevande i placebogruppen 53% och i silymaringruppen 76%.

Värktabletter och mediciner behövs såklart. Kunskap om naturliga sätt att stötta kroppens läkningsförmåga vid sjukdom eller läkemedelsskador borde vara lika självklart att skriva om som biverkningarna, tycker vi!
Du hittar mariatistel, silymarin och en leverstärkande örtblandning i VitaVeras sortiment

Källor:
Uppsala universitet
Wikipedia -. Här finns en mängd bra källhänvisningar

Taggar: , ,

Skriv en kommentar